Szkolenie: "Dobre praktyki w zamówieniach publicznych - jak prawidłowo przygotować dokumentację i udzielić zamówienia publicznego - z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji"

Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu POMERANIA w Karlinie, serdecznie zaprasza w dniu 11 marca 2013r., o godz.9:00 na szkolenie pn.:

„Dobre praktyki w zamówieniach publicznych – jak prawidłowo przygotować dokumentację i udzielić zamówienia publicznego – z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji”,

które odbędzie się w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie.


          Szkolenie skierowane jest do pracowników zajmujących się przygotowywaniem i realizacją postępowań o  udzielenie zamówienia publicznego. Zajęcia prowadzone będą z uwzględnieniem znowelizowanych przepisów prawa zamówień publicznych, które obowiązują od dnia 20 lutego 2013 roku.

           Celem szkolenia jest wyjaśnienie aktualnych przepisów prawnych i sposobów postępowania w różnych skomplikowanych przypadkach. Podczas szkolenia przedstawione zostaną praktyczne aspekty procedur udzielania zamówień publicznych, dobre praktyki oraz przykłady najczęściej popełnianych błędów przez Zamawiających. Szczegółowy program szkolenia w załączniku.

         Jeżeli są Państwo zainteresowani szkoleniem, proszę o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na poniższy numer faxu lub adres e-mail:

fax: + 94/ 311 71 16 lub e-mail: mb@parseta.org.pl

 

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 07.03.2013r.

 

Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY.

 

 

userfiles/file/Program%20szkolenia.pdf

userfiles/file/Formularz%20zg%C5%82oszeniowy_poprawiony.doc

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl